• 23 פברואר 2018
מגזין בריאות
מהברנז'ה
אנשי השנה 2017
אופנה בנגב
אנשי השנה 2016
פרויקט ראשי הרשויות